Εγχειρίδιο μουσειολογίας για τα μουσεία επιχείρησης

Massimo Negri

με ένα αδημοσίευτο κείμενο του Kenneth Hudson
και συμβολή της Cristina Menegazzi
(μετάφραση: Ιλαρία Συμιακάκη)

Ο νέος αυτός τόμος όχι μόνο εμπλουτίζει την εκδοτική σειρά του ΠΙΟΠ «Μουσειολογία», αλλά αποτελεί μια ουσιαστική προσέγγιση στα θεωρητικά και κυρίως στα πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία δημιουργίας, λειτουργίας και διαχείρισης ενός μουσείου σύγχρονων προδιαγραφών. Ο Massimo Negri εστιάζει στα μουσεία επιχείρησης, τα οποία αποτελούν μια νέα δυναμική παρουσία στον μουσειακό κόσμο της Ευρώπης. Η αναλυτική παρουσίαση των επιμέρους κατηγοριών μουσείων επιχείρησης, το εννοιολογικό υπόβαθρο, δηλαδή η βασική ιδέα που εμπνέει και διακρίνει ανάλογες εκθέσεις, οι προδιαγραφές και το πλαίσιο δραστηριοποίησής τους, αποτελούν κύρια σημεία της μελέτης. Παράλληλα, εξετάζεται το μουσειακό περιβάλλον και η σωστή διαμόρφωση του χώρου, στοιχεία που καθιστούν την περιήγηση άνετη και δημιουργική, και δίνεται έμφαση στην προσέγγιση του κοινού μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών. Ο συγγραφέας παραθέτει έναν αξιόλογο οδηγό μουσείων επιχείρησης, ενώ το κείμενο της Cristina Menegazzi καλύπτει ζητήματα προληπτικής συντήρησης. Τέλος, στο Παράρτημα δημοσιεύεται κείμενο του μουσειολόγου Kenneth Hudson για τη δημιουργία φιλικών προς το κοινό μουσείων. Έτσι, ο τόμος συστηματοποιεί τις πρακτικές πλευρές οργάνωσης της μουσειακής διαδικασίας, ορίζει τα κύρια σημεία δράσης ενός μουσείου επιχείρησης και προτείνει κατεξοχήν εφαρμόσιμες λύσεις για την αντιμετώπιση πολυάριθμων πρακτικών θεμάτων.

Αθήνα 2009,
σ. 177
ISBN 978-960-244-141

15.9 €

Ασφάλεια στις Συναλλαγές σας & Τρόποι Αποστολής

ΕΛΤΑ

Στέλνουμε τα προϊόντα μας με ασφάλεια σε στάνταρ πακέτο.